detgyldnedaggry.com

 

RITUALE TIL ÅPNING VED VAKTTÅRN

ForsideArkivetLenkerKontakt

1. Stå ved alter; vendt øst; annonsér:
HEKAS, HEKAS, ESTE BEBELOI

2. Utfør pentagrammets lille renselsesrituale. Bruk enten dolk eller pekefinger.

3. Utfør hexagrammets lille renselsesrituale.

4. Gå syd for alteret. Ta opp røkelse, eventuelt annet ildvåpen. Beveg instrument tre ganger foran tavle eller sigil, løft over hodet, og beveg deg sakte rundt i værelset; deosilt - med klokken; mens du vibrerer eller hummer:

5. Og nå, når alle fantomer er forsvunnet, skal du se den hellige og formløse ild, den ild som danser og lyner gjennom universets gjemte dyp. Hør du ildens stemme.

6. Når du når syd, rist ildsymbolet foran tavlen eller sigilen; lag så en stor sirkel, trekk opp påkallende ildpentagram inne i den, så tegnet på løven som ildkerub i senter, mens du sier:

7. OIP TEAA PEDOCE
I den store, sydlige kvadrants navn og symboler, påkaller jeg eder, dere engler av vakttårnet i syd.

8. Sett på plass ildsymbolet. Gå vest, ta opp glass med vann. Dryss noen få dråper foran tavlen eller sigilen, og gå rundt med klokken, mens du sier:

9. Så derfor først; må presten som styrer ildens arbeid, drysse med det rensende vann, fra det store, resonerende hav.

10. Ved vest, dryss vann tre ganger foran tavlen eller sigilen, og med beger trekk sirkel, med det påkallende vannpentagram inne i, så ørnekerub i senter, mens du vibrerer:

11. EMPEH ARSEL GAIOL
I den store, vestlige kvadrants navn og symboler, påkaller jeg eder, dere engler av vakttårnet i vest.

12. Sett beger tilbake, gå med solen til øst av alteret, ta vifte eller luftkniv; rist tre ganger foran tavlen; gå så rundt mens du sier:

13. Slik en ild eksisterer, som strekker seg gjennom luftens sus. En formløs ild, hvorfra forestillingen om en stemme kommer. Eller også - et glimtende lys, i overflod, roterende, virvlende frem, ropende høyt.

14. Når du er tilbake ved øst, slå luft foran tavlen tre ganger med vifte eller dolk. Lag så en sirkel, med påkallende luftpentagram inne i, med tegnet på vannmannen som luftkerub i senter, mens du sier:

15. ORO IBAH AOZPI
I den store, østlige kvadrants navn og symboler, påkaller jeg eder, dere engler av vakttårnet i øst.

16. Sett tilbake luftsymbol. Gå med klokken til nord. Ta opp jordpentakkel eller skål med brød og salt. Dryss salt eller rist instrument foran tavle tre ganger. Gå så rundt, mens du sier:

17. Bøy ikke ned i den sorte, strålende verden, hvor en troløs dybde er for alltid, og Hades er innhyllet i glødens mørke, feirende sine uforståelige bilder, stupbratt, buktende; en sort, evigrullende avgrunn, alltid i ektepakt med et ulysende legeme, formløst og tomt.

18. Ved nord igjen, rist instrument foran tavle, lag så sirkel med påkallende jordpentagram inne i, med tegn på tyren som jordkerub i senter, mens du sier:

19. EMOR DIAL HECTEGA
I den store, nordlige kvadrants navn og symboler, påkaller jeg eder, dere engler av vakttårnet i nord.

20. Sett instrument på plasss. Gå rundt alteret til vest og vend mot øst. Plukk opp blomst eller bruk pekefingeren for å beskrive åndens påkallende pentagrammer (inne i sirkel) både aktive og passive; mens du sier:

21. EXARP, BITOM, NANTA, HCOMA
I unionens mystiske tavles navn og symboler, påkaller jeg eder, guddommelige krefter av livets ånd.

22. Sett på plass blomst. Utfør portaltegnet - spjæringen av sløret - (strekk hendene foran deg, skill dem så skarpt; som om du åpner et gardin). Si så:

23. Jeg påkaller eder, dere engler av de himmelske sfærer, hvis bolig er i det usynlige. Dere er vokterne av universets porter; vær også vokterne av denne mystiske sfære. Hold langt borte det onde og det ubalanserte. Styrk og inspirér meg, slik at jeg uplettet kan bevare denne - de evige guders mysteriebolig. La min sfære være ren og hellig slik at jeg kan gå inn og ta del i hemmelighetene til det guddommelige lys.

24. Gå nordøst og si:
Den synlige sol er giveren av lys til jorden. La meg derfor forme en virvel i dette kammer, slik at åndens usynlige sol kan skinne hit inn fra oven.

25. Gå rundt tre ganger med klokken fra øst.
Utfør det projiserende tegn - (slyng armene rett frem fra skuldrene, hodet bøyd mellom dem) - hver gang du passerer øst. Returnér til vest av alteret og ytre tilbedelsen. Utfør det projiserende tegn ved enden av de tre første linjer. Utfør stillhetens tegn ved enden av fjerde linje (høyre arm ved siden, hev peke- og ringfinger på venstre hånd til leppene):

Hellig er du, skaper i universet.
Hellig er du, den naturen ikke har formet.
Hellig er du, den umåtelige og mektige.
Du hersker av lys og av mørke.

Ved dette punkt, si med egne ord formålet for seremonien.

26. Sitt stille med ansiktet mot øst. Ikke passivt - men i stillhet, mens du forsøker å føle tilstedeværelsen av ånden over deg, rundt deg og inne i deg.

27. Når du føler deg klar, etter den åndelige øvelsen du føler det nødvendig å gjøre; lukk templet ved å reversere kretsingen motsols, mens du utfører det projiserende tegn hver gang du passerer øst.

Utfør så pentagrammets og hexagrammets renselsesritualer.

28. Avslutt med følgende:
Jeg løslater nå de ånder som må ha vært bundet av denne seremoni. Dra i fred til deres boliger og boplasser, og gå med velsignelsen av YEHESHUAH YEHOVASHAH.

Pause...

Jeg erklærer nå dette tempel behørig lukket.