detgyldnedaggry.com

 

KORTFATTET BETYDNING AV DE 22 TRUMF

ForsideArkivetLenkerKontakt
0 Narren
Idè, tanke, spiritualitet, det som forsøker å heve seg over det materielle. (Så lenge det det spørres etter er av spirituell natur.) Men om spådommen er om en materiell hendelse fra dagliglivet, er ikke dette kortet godt. Og viser tåpeligheter, dumhet, eksentrisitet og endog manier, unntatt sammen med meget gode kort. Det er for «idealt» og ustabilt til å være generelt godt i materielle ting.

1 Magikeren

Dyktighet, visdom, tilpasningsevne. Listig. Alt etter aspektering. Noen ganger okkult visdom.

2 Yppersteprestinnen
Forandring, alternering. Økning og minskning. Variasjoner (for godt eller ondt, er igjen vist ved kortene rundt). Sammenlign med Døden og Månen.

3 Keiserinnen
Skjønnhet, lykke, glede, suksess, også luksus. Noen ganger utsvevelser, men bare sammen med meget onde kort.

4 Keiseren
Krig, erobring, seier, strid, ambisjon.

5 Hierofanten
Guddommelig visdom. Manifestasjon. Forklaring. Lærdom. Forskjellig fra - men likevel lik på noen måter; meningen i Magikeren, Eneboeren og De Elskende. Okkult visdom.

6 De Elskende

Inspirasjon (passiv og i noen tilfeller mediumistisk, og på den måten ulik den hos Hierofanten, Magikeren og Eremitten). Motiv, makt og handling som oppstår ved inspirasjon og impuls.

7 Vognen
Triumf. Seier. Helse. Suksess, men ikke alltid stabil og vedvarende.

8 Styrke

Mot. Styrke. Fasthet. Kraft - ikke arrestert som hos Rettferdighet, men omsatt i videre handling. Noen ganger; stivsinn. Sammenlign med 11 Rettferdighet.

9 Eremitten
Visdom søkt for, og mottatt fra oven. Guddommelig inspirasjon (men aktiv i motsetning til den hos De Elskende).
Blant de mystiske titler er dette - med Hierofanten og Magikeren: De tre magi.

10 Skjebnehjulet
God skjebne og lykke. Men noen ganger også et eksempel på suksessens beruselse, om kortene nær tyder på det.

11 Rettferdighet
Evig rettferdighet og balanse. Styrke og kraft, men arrestert i dommens akt. Sammenlign med 8 Styrke. I kombinasjon med andre kort også rettslige prosederinger, rettssal, en rettssak.

12 Den Hengte Mann

Påtvunget offer. Straff. Tap. Fatalt og ikke frivillig. Generell lidelse.

13 Døden
Tid. Aldre. Transformasjon. Ufrivillig forandring i motsetning til Månen. Noen ganger død og destruksjon, men sjelden det siste, og det første bare om dette kommer tydelig frem blant kortene sammen med det. Sammenlign også med Yppersteprestinnen.

14 Måtehold
Kombinering av krefter. Realisering. Handling (materiell). Virker både for godt og ondt.

15 Djevelen
Materialisme. Materiell kraft. Materiell fristelse. Noen ganger: Besettelse, spesielt om assosiert med De Elskende.

16 Tårnet

Ambisjon, slåssing, krig, tapperhet. Sammenlign med Keiseren. I noen kombinasjoner: Destruksjon, fare, fall, ruin.

17 Stjernen
Håp, tro, uventet hjelp. Men noen ganger også drømmeri, bedratt håp.

18 Månen

Misnøye, frivillig forandring (i motsetning til Døden). Feil, løgn, falskhet, bedrag. (Det hele avhengig av om kortet er godt eller dårlig aspektert, hvilket har stor betydning.)

19 Solen
Ære, vinning, rikdom. Noen ganger også arroganse. Posering, forfengelighet, men bare sammen med svært onde kort.

20 Dommen

Siste avgjørelse. Dom. Avgjørelse.

21 Universet
Selve saken. Syntesen. Verden. Kongedømmet.
Betegner vanligvis det egentlige subjekt for spørsmålet, og avhenger derfor i sin helhet av de omkringliggende kort.