detgyldnedaggry.com

Talismaner og flammende tavler

ForsideArkivetLenkerKontakt

- av D.D.C.F -
 

I konstruksjonen av en talisman, skal symbolismen være eksakt og i harmoni med universale krefter.
En flammetavle er et instrument laget i komplementære farver (i.e. i kongeskala). En flammende farve er således den komplementære farve, som - om forent med den opprinnelige - til en viss grad setter tavlen i stand til å tiltrekke den akashiske strøm fra atmosfæren og delvis fra deg selv - slik at den former en virvel som kan tiltrekke det flammende lys. De komplementære farver er:

Hvit til sort og grå
rød til gr°nn
blå til oransje
gul til fiolett
oliven til oransje
blågrønn til rustrød
Fiolett til sitrin
rødlig-oransje til grønnlig blå
dyp rav til indigo
sitrongul til fiolett
gulgrønn til høyrød

Råd når man lager en talisman

1. Det er ikke alltid rettferdig og riktig å lage en talisman med det for øye, fullstendig å endre en annens karmastrøm.
2. Det som er hjelpsomt i materielle ting, er ofte en hindring spirituelt sett. Om en kraft skal virke, må den tiltrekke de riktig disponerte elementale krefter, som i sin natur kan sette din spirituelle natur i fare.
3. I fremstillingen av en talisman for en person, skal du isolere deg fullstendig fra vedkommende; i.e. fordriv kjærlighet, hat, irritasjon etc.
4. Se til at du er i harmoni med den effekt du ønsker å produsere.

5. Når du skal inngi talismanen med kraft, er en god hjelp å rense rommet ved å benytte pentagrammets rensende rituale.
6. Det er best å lage talismanen i Ún operasjon.
7. Når talismaner og symboler har gjort det de ble lagd for, bør de omhyggelig utlades og ødelegges. Rens dem med pentagram- og hexagramritualene, alt etter om talismanen er av henholdsvis planetær eller zodiakal natur. Disse bemerkninger gjelder også flammetavler. Kan gjøres astralt.
8. Enhver tofarvet flammetavle skal være så nær balansert som mulig hva angår farveproporsjoner. Det er også et modus der tre farver kan benyttes i planetare talismaner, ved å plassere heptagrammets syv farver og trekke to linjer til punkter i eksakt opposisjon, som gir 2 flammende farver.

9. Måten man gir talismanen kraft og retning på, må være passende. Særlige ord og bokstaver må påkalles når man skal gi kraft til en tavle, viz. bokstavene som hersker i tegnene som operasjonen foregår under, sammen med planetene som assosieres med samme (det siste bare for en planetær talisman). I elementale operasjoner tar man derfor bokstavene til den passende triplisitet, legger til AL, for slik å forme et englenavn, som er kraftens uttrykk. Som regel representerer hebraiske navn spesielle krefter, mens de enokianske tavler representerer en type bestemte ideer. Navn fra begge klasser bør brukes i denne type operasjoner.
  Etter å ha forberedt værelset; formulÚr først pentagrammets store rituale som lært, mot de fire hjørner. Påkall så de guddommelige navn vendt mot elementets kvartÚr.  Så; mens du sitter eller står foran tavlen; og ser i den påkrevde retning, (i.e. i retningen til den kraft du ønsker å påkalle) pust dypt flere ganger, lukk øynene: Og mens du holder pusten, uttal mentalt de påkalte krefters bokstav. Gjør dette flere ganger, til du med øynene lukket positivt kan føle det element som er involvert. Når dette er gjort; formulÚr bokstavene flere ganger, som om du pustet på tavlen, med vibrerende uttale.  Stående; gjør rosens og korsets tegn over tavlen. Gjenta det foreskrevne formular eller andre virksomme ord, beskriv først en sirkel med de riktige, magiske våpen rundt talismanen, og gjør så det korrekte påkallende pentagram fem ganger over den, som om pentagrammet står på talismanen, mens du vibrerer triplisitetens bokstaver med AL lagt til; e.g. for ild (Halsael) og (SheHalsael). Les så med alvor de nødvendige påkallelser - mens du trekker de riktige sigiler fra rosen når du uttaler navnene.
  Den første operasjonen er å initiere en virvel fra deg selv. Den andre å trekke atmosfærens krefter inn i den virvel du har dannet. Les så den elementale bønn som i gradsritualene (for ild, bønnen til salamandrene) og avslutt arbeidet med sirkelen og korsets tegn - etter å ha utført det nødvendige renselsesrituale. Dog ikke rens over det nylagde telesmatiske objekt.
  Pakk talismanen forsiktig inn i silke eller lin, fortrinnsvis hvitt.
 
  Talismansymbolene - eller de telesmatiske emblemer som de av og til kalles - er formet med utgangspunkt i geomantiske figurer ved å trekke ulike linjer fra punkt til punkt i dem. Disse figurer er så tilknyttet sine herskende planeter og ideer. For eksempel vil de enkleste formene være:


 

Her følger en fullstendig oversikt over alle talismanfigurer, klassifisert under planetene og tegnene.

Saturns og Zazels figurer tatt fra Carcer tilsvarer Steinbukken:


 

Saturns og Zazels figurer tatt fra Tristitia tilsvarer Vannmannen:


 

Jupiters og Hismaels figurer tatt fra Acquisito tilsvarer Skytten:


 

Jupiters og Hismaels figurer tatt fra Laetitia tilsvarer Fiskene:


 

Mars' og Bartzabels figurer tatt fra Rubeus tilsvarer Skorpionen:


 

Mars' og Bartzabels figurer tatt fra Puer tilsvarer Væren:


 

Sols og Soraths figurer tatt fra Fortuna Major tilsvarer Løven:


 

Sols og Soraths figurer tatt fra Fortuna Minor tilsvarer Løven:


Venus' og Kedemels figurer tatt fra Amissio tilsvarer Tyren:


Venus' og Kedemels figurer tatt fra Puella tilsvarer Vekten:


Merkurs og Taphthartharaths figurer tatt fra Albus tilsvarer Tvillingene:Merkurs og Taphthartharaths figurer tatt fra Conjunctio tilsvarer Jomfruen:


Lunas og Chasmodais figurer tatt fra Populus tilsvarer Krepsen:Lunas og Chasmodais figurer tatt fra Via tilsvarer Krepsen:Caput Draconis' figurer er:Cauda Draconis' figurer er:


Hvordan man lager talismaner og pentakler

Hvordan man benytter talismanfigurer under konstruksjonen av en talisman eller en pentakkel; er å bruke de figurer som korresponderer med den nødvendige planet, og å plassere dem på motsatte sider av et hjul med åtte eker, som vist, eller å plassere dem i bokser i en firkant. Et lite vers som samsvarer med saken skal så skrives mellom den doble linje.