detgyldnedaggry.com

 Liber XXV
Stjerne Rubin

ForsideArkivetLenkerKontakt
A A rituale i klasse D.
Versjon 1

1
Vendt øst, i sentrum, trekk pusten dypt, munnen lukket; med høyre pekefinger presset mot underleppen. Sving hånden ned i et stort sveip tilbake og ut, pust ut med kraft, skrik:
Apo pantoc kakodaimonoc.
APO PANTOS KAKODAIMONOS.
(Dra) avsted hver ond demon.

2
Med den samme pekefinger berør pannen, ditt kjønn, høyre skulder og venstre skulder, og si:
Soi, Q Falle, isxyroc, eyxaristoc.
SOI, O FALLE ISCHUROS EUCHARISTOS.
(Og) til deg, o fallos, sterk (hard), takknemlig (seirende).

3
Før så hendene sammen, lås fingrene, og skrik:
IAQ
I-A-O.
IAO.

4
Avanser mot øst. Tenk deg et opprett pentagram i din panne. Trekk hendene til øynene, slyng dem frem, så de danner Horus' tegn, og drønn:
Xaoc. eller Jhrion.
KAOS..
Chaos. (jordens element.)

Trekk hånden tilbake til Hoor-paar-Kraats tegn.

5
Gå rundt til nord og gjenta, men hyl:
Babalon. Nyij.
BABALON.
Babalon. (luftens element)

6
Gå rundt til vest og gjenta, men si:
Eroc. Babalon.
EROS.  
Eros. (vannets element)

7
Gå rundt til syd og gjenta, men brøl:
Wuxh. Adij.
PSYCHE.
Psyche. (ildens element)

8
Fullfør sirkelen motsols, gå tilbake til senter og hev stemmen i jubelsang med ordene nedenfor og med N.O.X. tegn. (Valgfritt om man snur seg i de tilhørende retninger.) N.O.X. tegnene er: Vir (mannen), mulier (hustruen), puer (gutten), puella (piken), mater triumphans (den seirende moder):
IQ, Pan.
IO, PAN.
Io, Pan. (åndens element)

9
Strekk armene ut i form av en Tau, og si lavt men klart:
Pro mou, Iyggec
PRO MOU, IUNGES
Foran meg, Wrynecks (Avgrunnens totem)

10
Opiso mou, Teletarxai
OPISO MOU, TELETARCHAI
Bak meg, mysterieinnvielse

11
Epi devia, Synoxec
EPI DEXIA, SYNOCHES
Til (min) høyre, smerte (pine, prøvelser, å holde det samlet)

12
Eparistera, Daimonec 1 (eller Daimonoc 2)
EPARISTERA, DAIMONES
Til (min) venstre, demoner (skjebnens frembringelser)

13
Flegei Feg(g)ei
FLEGEI eller FEGGEI
Flammer. 1 Skinner. 2

14
Gar peri mou, o asthr tqn pente
GAR PERI MOU, HO ASTER TON PENTE
For rundt meg, stjernen av de fem (punkter, spisser)
(=pentagrammet)

15
Kai en thi sthlhi, o asthr tqn ev
KAI EN TH STHLH, HO ASTER TON HEX
Og i søylene, stjernen av de seks (punkter, spisser)
(=hexagrammet)

16
Esthke.
ESTHKE.
Stand.

17
Repetèr det qabalistiske kors, som over:
Soi, Q Falle, isxuroc, euxaristoc.
SOI, O FALLE, ISCHUROS, EUCHARISTOS.
(Og) til deg, o fallos, sterk (hard), takknemlig (seirende)

18
IAQ
I-A-O
IAO
 
 


 Liber XXV
Stjerne Rubin

A A rituale i klasse D.
Versjon 2

1
Vendt øst, i sentrum, trekk pusten dypt, munnen lukket; med høyre pekefinger presset mot underleppen. Sving hånden ned i et stort sveip tilbake og ut, pust ut med kraft, skrik:
Apo pantoc kakodaimonoc.
APO PANTOS KAKODAIMONOS.
(Dra) avsted hver ond demon.

2
Med den samme pekefinger berør pannen, ditt kjønn, høyre skulder og venstre skulder, og si:
Soi, Q Falle, isxyroc, eyxaristoc.
SOI, O FALLE ISCHUROS EUCHARISTOS.
(Og) til deg, o fallos, sterk (hard), takknemlig (seirende).

3
Før så hendene sammen, lås fingrene, og skrik:
IAQ
I-A-O.
IAO.

4
Avanser mot øst. Tenk deg et opprett pentagram i din panne. Trekk hendene til øynene, slyng dem frem, så de danner Horus' tegn, og drønn:
Xaoc. eller Jhrion.
THERION..
Therion. (jordens element.)

Trekk hånden tilbake til Hoor-paar-Kraats tegn.

5
Gå rundt til nord og gjenta, men hyl:
Babalon. Nyij.
NUIT.
Nuit. (luftens element)

6
Gå rundt til vest og gjenta, men si:
Eroc. Babalon.
BABALON.
Babalon. (vannets element)

7
Gå rundt til syd og gjenta, men brøl:
Wuxh. Adij.
HADIT.
Hadit. (ildens element)

8
Fullfør sirkelen motsols, gå tilbake til senter og hev stemmen i jubelsang med ordene nedenfor og med N.O.X. tegn. (Valgfritt om man snur seg i de tilhørende retninger.) N.O.X. tegnene er: Vir (mannen), mulier (hustruen), puer (gutten), puella (piken), mater triumphans (den seirende moder):
IQ, Pan.
IO, PAN.
Io, Pan. (åndens element)

9
Strekk armene ut i form av en Tau, og si lavt men klart:
Pro mou, Iyggec
PRO MOU, IUNGES
Foran meg, Wrynecks (Avgrunnens totem)

10
Opiso mou, Teletarxai
OPISO MOU, TELETARCHAI
Bak meg, mysterieinnvielse

11
Epi devia, Synoxec
EPI DEXIA, SYNOCHES
Til (min) høyre, smerte (pine, prøvelser, å holde det samlet)

12
Eparistera, Daimonec 1 (eller Daimonoc 2)
EPARISTERA, DAIMONES
Til (min) venstre, demoner (skjebnens frembringelser)

13
Flegei Feg(g)ei
FLEGEI eller FEGGEI
Flammer. 1 Skinner. 2

14
Gar peri mou, o asthr tqn pente
GAR PERI MOU, HO ASTER TON PENTE
For rundt meg, stjernen av de fem (punkter, spisser)
(=pentagrammet)

15
Kai en thi sthlhi, o asthr tqn ev
KAI EN TH STHLH, HO ASTER TON HEX
Og i søylene, stjernen av de seks (punkter, spisser)
(=hexagrammet)

16
Esthke.
ESTHKE.
Stand.

17
Repetèr det qabalistiske kors, som over:
Soi, Q Falle, isxuroc, euxaristoc.
SOI, O FALLE, ISCHUROS, EUCHARISTOS.
(Og) til deg, o fallos, sterk (hard), takknemlig (seirende)

18
IAQ
I-A-O
IAO