detgyldnedaggry.com
 

EKSTRA OG KORTFATTET BETYDNING AV DE 36 SMÅ KORT

ForsideArkivetLenkerKontakt

Stokker:

 2     Innflytelse over en annen. Herredømme.
 3     Stolthet og arroganse. Makt noen ganger.
 4     Avgjørelse. Arrangement fullført.
 5     Krangel. Slåssing.
 6     Vinning og suksess.
 7     Opposisjon, noen ganger møtt med tapperhet.
 8     En hastig kommunikasjon, brev eller beskjed. Snarhet.
 9     Styrke, kraft, helse, energi.
10    Grusomhet og ondskap mot andre. Hevn. Urettferdighet.
 

Begre:

 2     Ekteskap, kjærlighet, glede. Varmt vennskap
 3     Overflod. Gjestfrihet, spising, drikking. Glede, dans, nye klær og festligheter.
 4     Mottar glede og vennlighet fra andre, likevel noe ukomfortabelt ved det.
 5     Skuffelse i kjærlighet. Brutt ekteskap, etc. Uvennlighet fra venner.
 6     Ønske, lykke, suksess, trivsel.
 7     Løgn, bedrageri, uoppfylte ønsker, illusjon, skuffelse, feil.
 8     Oppgitt suksess, dalende interesse for en ting. Kjedsomhet.
 9     Komplett suksess. Glede og lykke. Ønsker oppfylt.
10    Ting definitivt arrangert og fastslått etter ens ønsker. Fullstendig god lykke.
 

Sverd:

 2     Krangel oppgjort og avklart. Gjenopprettet fred.
 3     Ulykke, sorg, tårer.
 4     Konvalesens, bedring fra sykdom, forandring til det bedre.
 5     Nederlag, tap, ondskap. Sladder og ond bakvaskelse.
 6     Arbeid, reise; sannsynligvis over vann. (Vist av kort i nærheten.)
 7     I karakteren upålitelig, vaklende. Reise; sannsynligvis over land. (Vist av kort
        i nærheten.)
 8     Trang eller bundet. Smålig. Et fengsel.
 9     Sykdom. Lidelse. Ondskap. Grusomhet. Smerte.
10    Ruin. Død. Svikt. Katastrofe.
 

Mynter:

 2     Behagelig forandring. Besøk hos venner.
 3     Forretning, betalt arbeid. Kommersielle transaksjoner.
 4     Vinning av penger og innflytelse. En gave.
 5     Tap av profesjon. Tap av penger. Monetær angst.
 6     Suksess i materielle ting; blomstrende handel.
 7     Uprofitabel spekulasjon, engasjementer; også honorært arbeide gjort av
        kjærlighet til det, uten ønske om belønning.
 8     Dyktighet, klokskap, også kunstneriskhet og kunnen.
 9     Arv. Stor tilgang på penger.
10    Rikdom og velstand.