detgyldnedaggry.com

 

Mathers' Major Arkana

ForsideArkivetLenkerKontakt

 

Innledning

I The Golden Dawn spilte tarot trumf en underordnet rolle som spådomsmiddel. Tarot trumf hadde langt større betydning som meditasjonsfokus, ritualrekvisitt, og som stiåpner i Livets Tre.
Selv om tarot er bredt beskrevet i The Complete Golden Dawn System of Magic, finnes det ingen direkte spådomsmessig utlegning av de 22 trumfkortene (bortsett fra det som allerede er presentert på siden). De er alle omskrevet i ulike sammenhenger og på forskjellige måter, men ingen av tekstene kommer med det vi tradisjonelt forbinder med en forutsigelse hver trumf kan sies å representere.
I det følgende er en pamflett Samuel Liddell MacGregor Mathers gav ut i 1888, lagt til grunn. Vår oppstilling avviker fra originalen på et par punkter. I Mathers' opprinnelige skrift er trumf 0 - Narren; satt inn som kort nummer 21, forekommende mellom trumf 20 - Dommen og trumf 21 - Universet. Dessuten bytter han trumf 8 og trumf 11. Slik at Styrke og Rettferdighet skifter plass. Vi har under oversettelsen byttet rekkefølgen av kortene tilbake til det man vanligvis benyttet innen Golden Dawn.
Kortene som ligger til grunn for Mathers beskrivelse er ikke dem han senere skisserte for bruk i Golden Dawn1. Det er også verdt å merke seg at selv om Mathers i det følgende gir en tolkning for omvendte kort, var ikke det å snu kort noen anbefalt metode innen Golden Dawn. Man foretrakk god eller dårlig aspektering, alt etter kortets posisjon i utlegget og de omkringliggende kort.

0. Narren. En mann med narrelue, kledd som en hoffnarr, med en stav påbundet en bylt over skulderen. Foran ham lurer nytelsens sommerfugl ham videre (mens han i noen stokker blir angrepet bakfra av en tiger; i andre av en hund). Kortet betegner dårskap, soning.
Betydning: Dårskap, soning, ubesluttsomhet.
Omvendt: Nøling, ustabilitet. Vanskeligheter herav.

1. Magikeren. Foran et bord dekket med hans kunsts redskaper står en tryllekunstners skikkelse, en hevet hånd holder en stav (i noen stokker, et beger), den andre hånden peker nedover. Som en konge bærer han opprettholdelsens lue, hvis brede brem former en slags aura rundt hodet hans. Han symboliserer vilje.
Betydning: Vilje, viljestyrke, dyktighet.
Omvendt: Vilje anvendt til onde formål, viljens svakhet, listighet, upålitelighet.

2. Yppersteprestinnen. En kvinne kronet med en høy mitra eller tiara (et slør omkranser hodet hennes), på brystet hennes en stola (eller et solkors), og Vitenskapens Bok åpen i hennes hånd. Hun representerer vitenskap, visdom, eller kunnskap.
Betydning: Vitenskap, visdom, kunnskap, utdannelse.
Omvendt: Innbilskhet, uvitenhet, udyktighet, overfladisk kunnskap.

3. Keiserinnen. En bevinget og kronet kvinne på en trone, i en hånd et septer med en kule som hever et kors, den andre hviler hun på et skjold der ørnen i emblemet har korset på brystet. Hun er handlingens symbol, resultatet av unionen mellom vitenskap og vilje.
Betydning: Handling, plan, sørger for bevegelse i en sak, initiativ.
Omvendt: Uvirksomhet, makten smuldrer, mangel på konsentrasjon, vakling.

4. Keiseren. Han er kronet (og lener seg mot en trone, hans ben danner et kors, og ved siden av ham, under hans venstre hånd, er et skjold med en ørn i emblemet). I sin høyre hånd holder han et septer maken til det Keiserinnen har. Hans kropp og armer danner en trekant, hvor hodet er toppunktet, slik at hele figuren representerer en trekant over et kors. Han representerer virkeliggjørelse.
Betydning: Virkeliggjørelse, resultat, utvikling.
Omvendt: Hindring, stans, umodenhet.

5. Hierofanten. Han er kronet med den pavelige tiara, og sitter mellom Hermes og Salomos to søyler, med sin høyre hånd lager han det esoteriske tegn, mens hans venstre holder en stav som hever et trefoldig kors. (Foran ham kneler to prester.) Han er symbolet på nåde og god innflytelse.
Betydning: Nåde, velgjørenhet, godhet.
Omvendt: Oversnillhet, svakhet, tåpelig utøvelse av generøsitet.

6. De Elskende. Kortet er vanligvis beskrevet som om det representerer mennesket mellom last og dyd, mens en bevinget ånd truer lasten med sin pil. Men jeg er heller tilbøyelig til å mene at det representerer det Qabalistiske Microprosopus mellom Binah og Malkut (se min Kabbalah Unveiled), mens figuren over viser innflytelsen som strømmer fra Keter. Kortet er som regel oppfattet å mene bevis eller prøvelse; men jeg vil heller foreslå at det representerer klok disposisjon.
Betydning: Klok disposisjon, bevis, prøvelse overvunnet.
Omvendt: Ukloke planer, nederlag om satt på prøve.

7. Vognen. Dette er et høyst komplisert og viktig symbol, som Eliphas Levi fornyet. Det representerer en erobrer, som er kronet og bærer et septer, og kjører i en kubisk vogn, utstyrt med fire søyler og en baldakin, og trukket av to hester, der én ser rett frem, mens den andre snur hodet mot mannen i vognen. Det representerer rettferdighetens og dommens triumf, og seier.
Betydning: Triumf, seier, hindringer overvunnet.
Omvendt: Omstyrtelse, beseiret av hindringer i siste øyeblikk.

8. Styrke. En kvinne kronet med opprettholdelsens krone og kappe, som rolig, og uten anstrengelse, lukker kjevene på en rasende løve. Hun representerer styrke.
Betydning: Myndighet, makt, kraft, styrke, fasthet.
Omvendt: Misbruk av makt, hovenhet, mangel på styrke.

9. Eremitten. En gammel mann med skjegg, svøpt i en kappe, hodet dekket av en kutte, i sin høyre hånd bærer han den okkulte vitenskaps lanterne, mens han i sin venstre holder sin magiske stav halvt gjemt under kappen. Han er forsiktig klokskap.
Betydning: Klok, forsiktig, veloverveid.
Omvendt: Overforsiktig, fryktsom. Redsel.

10. Skjebnehjulet. Et hjul med syv eker som roterer. På den stigende siden et dyr, på den synkende siden en slags ape; begge formene er bundet til hjulet. Over det er en engels form (eller en sfinks på noen) som holder et sverd i en hånd og en krone i den andre. Dette overmåte kompliserte symbol er svært vansiret, men er blitt bra rekonstruert av Levi. Det symboliserer skjebne, god eller dårlig.
Betydning: God skjebne, suksess, uventet hell.
Omvendt: Vanskjebne, fiasko, uventet uhell.

11. Rettferdighet. En kvinne kronet og sittende på en trone (mellom to søyler), hun holder i sin høyre hånd et opprett sverd, i sin venstre vektskålene. Hun symboliserer likevekt og rettferdighet.
Betydning: Likevekt, balanse, rettferdighet.
Omvendt: Trangsynthet, mangel på balanse, misbruk av rettferdighet, overstrenghet, ulikhet, fordommer.

12. Den Hengte Mann. Dette ekstraordinære symbol fremstiller en mann hengt hode nedad fra en slags galge, etter én fot; hendene hans er bundet bak ryggen hans på en slik måte at kroppen hans danner en trekant med spissen ned, og bena hans et kors over den. (To sekker eller vekter er festet til armhulene hans.) Han symboliserer offer.
Betydning: Selvoppofrelse, offer, hengivenhet, begrensning.
Omvendt: Selviskhet, uten retning, delvis offer.

13. Døden. Et skjelett bevæpnet med en ljå (med hvilken han meier ned hoder som gress i en eng). Han betegner forvandling eller forandring.
Betydning: Død, forandring, forvandling, endring til det verre.
Omvendt: Døden lurt på målstreken, delvis forandring, endring til det bedre.

14. Måtehold. En engel med solens tegn i pannen, heller væske fra en beholder til en annen. Hun representerer kombinasjon.
Betydning: Kombinasjon, tilpasning, forene.
Omvendt: Dårlige kombinasjoner, splittelse, motstridende interesser.

15. Djevelen. En behornet og bevinget demon med ørneklør (stående på et alter som to mindre djevler er bundet til med krave og rep). I sin venstre hånd bærer han et flammehodet septer. Han er bildet på skjebne eller skjebnebestemthet, god eller ond.
Betydning: Skjebnebestemt til godt.
Omvendt: Skjebnebestemt til ondt.

16. Tårnet. Et tårn hvis øverste del er en krone som rammes av et lynnedslag. (To menn faller hodestups fra det, en av dem er i en slik stilling at han former den hebraiske bokstaven Ayin.) Gnister og ruiner faller. Kortet viser ruin, splittelse.
Betydning: Ruin, splittelse, omstyrtelse, tap, konkurs.
Omvendt: Det samme i større eller mindre grad.

17. Stjernen. En naken kvinnefigur heller vann på jorden fra to vaser. På himmelen over henne skinner magikernes flammende stjerne (omgitt av syv andre), trær og planter vokser under hennes magiske innflytelse (og på én tennes Psyches sommerfugl). Hun er håpets stjerne.
Betydning: Håp, forventning, lyse fremtidsutsikter.
Omvendt: Uoppfylte håp, forventninger skuffende eller bare oppfylt i mindre grad.

18. Månen. Månen lyser på himmelen, duggdråper faller, en ulv og en hund hyler mot månen, og ved de to tårn starter en sti som forsvinner i horisonten (en  sti overstrødd med bloddråper, en kreps som her symboliserer tegnet Krepsen, der månen er hersker, krabber mot land gjennom vannet i forgrunnen). Kortet symboliserer tussmørke, bedrag, og feil.
Betydning: Tussmørke, bedrag, feil.
Omvendt: Vakling, små bedrag, bagatellmessige mistak.

19. Solen. Solen sender sine stråler på to barn, som antyder tegnet Tvillingene. (Bak dem er en lav mur.) Kortet betegner jordisk lykke.
Betydning: Lykke, tilfredshet, glede.
Omvendt: Det samme i mindre grad.

20. Dommen. En himmelsk engel blåser på en trompet, som har et banner med et kors festet til seg. De døde står opp fra gravene sine. Kortet betegner fornyelse, resultat.
Betydning: Fornyelse, resultat, avslutningen av en sak.
Omvendt: Resultat utsatt, forsinkelse, sak gjenåpnes senere.

21. Universet. En kvinnelig figur, omgitt av en blomstrende krans; naken bortsett fra et lett skjerf. Hun representerer naturen og den guddommelige tilstedeværelse i den. I hver hånd skal hun bære en stav. I kortets hjørner er apokalypsens fire kerubiske dyr. Over; ørn og menneske, under; løven og oksen. Kortet representerer fullførelse, belønning.
Betydning: Fullførelse, god belønning.
Omvendt: Ond belønning, eller gjengjeldelse.


1 Ut fra det Mathers skriver i sin tekst virker det som han beskriver en kortstokk laget av Eliphas Levi, eller etter dennes anvisninger.