detgyldnedaggry.com

Hodos Chamelionis
Om Livets Tre

ForsideArkivetLenkerKontakt

- av S.R.M.D -

(Klikk for å se en figur av Livets Tre)

Dette er Kameleonstiens bok - kunnskapen om farvene til de krefter som ligger bortenfor det fysiske univers. Grunn meget over det Hermes sa: «Det som er under er lik det som er over»; for om det som er under er formet etter Den skjultes lov - stort er det navn - vær du så forsikret om at jo mer du knytter deg til universets lov i ditt arbeid, med så meget mer er ditt magiske arbeid rettferdig og sant.

Gjenkall det som ble sagt til deg i stienes rituale ved portalen til adeptis hvelv: «Derfor, la filosofus avansere langs samekhs rette og smale sti, som pilen fra qeshets bue». Qeshet, buen, er håpets regnbue buet over jorden. Buens navn dannes av bokstavene på stiene som leder fra Malkut. Hvis så var at filosofus skulle avansere til adepti kunnskap ved samekhs sti, og hverken ta til høyre eller til venstre, der dødens og djevelens onde og truende symboler er; må han ha perfekt og absolutt kunnskap om buen, før han kan følge pilens sti. Buen er farvet briljant og perfekt, dens analyse og syntese gir andre av samme skala. Derfor er denne bok titulert Kameleonstiens bok, - den sti, som stiger alene gjennom kraften fra qeshet, buen.

Om den kunnskap du har og din anvendelse av denne ytre kunnskapen, er feilaktig og ukorrekt; hvordan vil du være i stand å unngå å vende deg bort fra alt i din skuffelse? Derfor, lær ikke kunnskap bare på rams som et uresonnerende barn, men meditér, let, finn og sammenlign, og til slutt, se at du tenker blott litt på egenhånd; for bare den som ydmyker seg selv skal bli opphøyet. Magisk kunnskap er ikke noe du har fått for å kile din forfengelighet og innbilskhet, men for at du med dens midler, kan rense og bringe din spirituelle natur i likevekt, og slik hedre den umåtelig store og skjulte.

Dette er forklaringen på stienes første diagram - sefirot i den feminine skala og stiene i den maskuline eller kongeskalaen. Diagrammet er nøkkelen til kreftene som ligger i qeshet - buen. Skatt det i ditt hjerte og merk det vel, se at deri er nøkkelen til universets natur. Meditér på det og åpenbar det ikke for de profane, for dets mysterier er mange og store.

Det er fire farveskalaer som korresponderer med de fire verdener. De er

Kongeskala

Atzilut

Stokker

Yod

Ild

Dronningskala

Briah

Begre

Heh

Vann

Ridderskala

Yetzirah

Sverd

Vau

Luft

Knekteskala

Ashiah

Mynter

Heh

Jord

Sefirots og stienes farver endres i forhold til hvilken verden, eller aspekt av det store navn, de representerer.

Derfor er Samekh i:
 

Kongeskala

Dypblå

Dronningskala

Gul

Ridderskala

Grønn

Knekteskala

Gråblå

Tifaret i:
 

Kongeskala

Rosa

Dronningskala

Gull

Ridderskala

Lyserød

Knekteskala

Gulbrun

Det Livets Tre en adeptus minor bruker, er sammensatt av de første to skalaer. Sefirot er i den feminine, passive, eller dronningskala, stiene er i den maskuline, aktive, eller kongeskala. Således har Livets Tre atziluts krefter i stiene, mens sefirot er reflektert fra den briatiske verden, et av de mulige arrangementer av kreftene som bor i YOD HE av det store navn.

Først sefirots feminine farver, i dronningskalaen. I Keter er farven guddommelig, hvit brillians; guddommelig herlighets strålende glitter, det lys som opplyser universet - det lys som overgår solens vidunder, ved siden av hvilket dødeliges lys er kun mørke, og som det ikke er passende at vi snakker mer åpent vedrørende. Keters operasjonssfære kalles Rashith ha-Gilgalim, virvelens begynnelse (eller virvel; eller spiraler), Primum mobile eller første beveger, som bestøver alle ting med livets gave og fyller hele universet. Eheieh er navnet på Keters guddommelige essens. Keters erkeengel er ansiktenes prins Metatron, eller Metraton, han som bringer andre foran Guds ansikt. Keters engleorden er Chaiot ha-Qadesh, hellige levende vesener, som også kalles Serafimordenen.

Chokmah er en skylik grå som inneholder ulike blandede farver, en gjennomsiktig, perlefarvet tåke; lysspredende, som var det en briljant herlighet bakenfor. Sefiraens innflytelsessfære er Mazlot, stjernehimmelen, hvor den disponerer tings form. Yah er Chokmas guddommelige, ideelle visdom, og dens erkeengel er Ratziel, prins av prinser av kunnskapen om gjemte og skjulte ting, dens engleordens navn er Aufanim, hjulene eller de virvlende krefter, som også er kalt Kerubimordenen.

I Binah er et tykt mørke som likevel slører den guddommelige herlighet, i hvilken alle farver er gjemt, hvori er mysterier, dybder og stillhet, og likevel, Binah er det himmelske lys' bolig. Slik blir den guddommelige triade komplett. Sefiraens operasjonssfære er Shabbatai, eller hvile, og den gir kaotisk materie form og utseende, og hersker i planeten Saturns handlingssfære. Jehovah Elohim er skapelsens perfeksjon og liv av den verden som skal komme. Dens erkeengel er Tzafkiel, prinsen av den spirituelle strid mot ondskap, og navnet på engleordenen er Aralim, de sterke og mektige, som også er kalt Troneordenen. Engelen Yofiel er tillegg referert til Binah.

I Chokmah finnes roten av blå og derfor er det en blå farve, ren og primitiv, glinsende med et spirituelt lys, som reflekteres til Chesed. Cheseds operasjonssfære er Tzedek eller rettferdighet, sefiraen former materielle tings bilder, gir fred og nåde, og den hersker i planeten Jupiters aksjonssfære. Al er tittelen på en gud; sterk og mektig, som regjerer i herlighet, praktfullhet og nåde. Cheseds erkeengel er Tzadkiel, nådens og velgjørenhetens prins, og engleordenens navn er Chashmalim, de briljante, som også kalles herredømmets eller dominansens orden. Sefira Chesed kalles også Gedulah eller praktfull og herlig.

I Binah er roten av rød, og deri er det en rød farve, ren, gnistrende, og pulserende med flamme; som reflekteres til Geburah. Geburahs operasjonssfære er Madim eller voldsomt drivende kraft, og den bringer fasthet, krig, styrke og slakterier, til og med; en hevnende guds flammende sverd. Sefiraen regjerer planeten Mars' handlingssfære. Elohim Gibor er Elohim, mektige og fryktinngydende, som dømmer og hevner ondt, som hersker i vrede og terror og storm; og lyn og flamme er ved deres trapper. Geburahs erkeengel er Kamael, prins av styrke og mot, og engleordenens navn er Serafim, de flammende, som også kalles maktenes orden. Som sefira Chesed er kalt Gedulah eller praktfullhet og herlighet, kalles sefira Geburah også Pachad, redsel og frykt.

I Keter er roten til en gylden herlighet, og således er det en ren, opprinnelig og funklende, glinsende gylden gul som reflekteres til Tifaret. Den første reflekterte triade er komplett. Tifarets operasjonssfære er Shemesh, solens lys, og sefiraen gir metallisk materie liv, lys og brillians, og den regjerer solens handlingssfære. Yhvh Eloah va-Daat er kunnskapens og visdommens gud, som hersker over universets lys; og dens erkeengel er Rafael, prinsen av klarhet, skjønnhet og liv. Engleordenens navn er Melechim eller Malakim, det er konger eller englekonger, også kalt kraftordenen, engler og herskere. Dessuten er englene Peniel og Pelial referert til denne sefira. Tifaret regjerer spesielt den minerale verden.

Strålene fra Chesed og fra Tifaret møtes i Netzach og derfor stiger i Netzach en grønn, ren, briljant, flytende farve, glinsende som en smaragd. Sefiraens operasjonssfære er Nogah eller ytre glans, som produserer nidkjærhet, kjærlighet, harmoni, og den regjerer planeten Venus' handlingssfære og planterikets natur. Jehovah Tzabaot er hærskarenes og armeenes gud, av triumf og av seier, som regjerer rettferdig og evig i universet. Netzachs erkeengel Hanial er kjærlighetens og harmoniens prins, og Elohim er engleordenens navn, eller guder, som dessuten kalles den første ordenen. Engelen Cerviel er videre referert til denne sefira.

Strålene fra Geburah og Tifaret møtes i Hod, og således stiger i Hod en briljant ren og flammende; oransje gulbrun. Hods operasjonssfære er Kokab, stjernens lys, som gir eleganse, snarhet, vitenskaps og skjønne kunsters kunnskap, og trofasthet i tale, og sefiraen regjerer planeten Merkurs handlingssfære. Elohim Tzabaot er også en hærskarenes og armeenes gud, av nåde og enighet, av ros og ære, regjerende universet i visdom og harmoni. Hods erkeengel er Mikael, praktens og visdommens prins, og engleordenens navn er Beni Elohim, guds sønner, som også kalles erkeenglenes orden.

Strålene fra Chesed og Geburah møtes i Yesod, og derfor stiger i Yesod en briljant fiolett-purpur eller rødbrun, og slik er den tredje triade komplett. Sefira Yesods operasjonssfære er Levanah, lunastrålen, som bestøver forandring, øken og minken på skapte ting, og den regjerer månens handlingssfære og menneskehetens natur. Shaddai er en gud som feller velgjerninger, allmektig og tilfredsstillende, og Al Chai er livets gud, den levende. Yesods erkeengel er Gabriel, forandringens og endringens prins. Kerubim er engleordenens navn - kerubiske vesener, også kalt englenes orden.

Fra denne triades stråler, fremtrer tre farver i Malkut, sammen med en fjerde som er deres syntese. Og fra Hods oransje gulbrune og Netzachs grønne natur, fremtrer en særskilt grønnlig, «sitrin» farve, likevel ren og klar. Fra Hods oransje gulbrune, blandet med den rene av Yesod, fremtrer en bestemt rød, rødligbrun brun, «rødbrun», som likevel gløder med en gjemt ild. Fra det grønne av Netzach og det rene av Yesod, kommer en spesiell annen mørknende grønn, «oliven», men rik og glødende vital. Syntesen av alle disse er den sorthet som grenser mot Qlipot.

Således er sefirots farver fullført i sin feminine eller regnbueskala.

Likevel, selv om Livets Tre opererer gjennom alle de ti sefirot, er det på en spesiell måte referert til Tifaret. Også, selv om grenene på treet med kunnskapen om godt og ondt, strekker seg inn i de syv lavere sefirot, og nedover inn i skjellenes kongedømme, er det likevel referert spesielt til Malkut. Likedan med Netzach og Hod, sefirots høyre og venstre søyle, som er referert spesielt til dem.

I Malkut er Adonai ha-Aretz gud, herre og konge, som hersker over det synlige univers' kongedømme og imperium.

Cholem Yesodot: Fundamentbrekkeren, det er navnet på den elementsfære hvorfra alle ting er formet, og sefiraens erkeengler er tre: Metatron, ansiktenes prins reflektert fra Keter, Sandalfon, bønnens (feminin) prins, og Nefesh ha-Messiah, jordens forsoners sjel. Engleordenen er Ashim, eller ildens flammer, som det er skrevet: «Den som lager sine engler som Ashims ånder og sine ministere som en flammende ild,» og disse er også kalt velsignede sjelers ordenen, eller de nylagde perfekte sjeler.

Malkuts tre erkeengler har referanse til kristen symbolisme i forbindelse med «vår Fader, vår Jomfru og vår Herre». De følgende tabeller1 består av en klassifisering av de fire verdeners farveskalaer. De første ti refererer til sefirot, og de gjenværende toogtyve refererer til stiene.

 

Yod - Ild

Heh - Vann

Vau - Luft

Heh (f) Jord 

Kongeskala

Dronningskala

Ridderskala

Knekteskala

Atzilut

Briah

Yetzirah

Ashiah

Stokker

Begre

Sverd

Mynter

Brillians Hvit brillians Hvit brillians Hvit, flekket gull
Blå Grå Perlemor Hvit, flekket rød, blå og gul.
Høyrød Sort Mørk brun Grå, flekket rosa
Dyp fiolett Blå Dyp purpur Asur, flekket gul
Oransje Skarlagen Klar skarlagen Rød, flekket sort
Rosa Gylden  Lakserosa Ravgul
Rav Smaragd Grønnlig gul Oliven, flekket gull
Fiolett Oransje Rødbrun Gulbrun, flekket hvit
Indigo Fiolett Mørk purpur Sitrongul, flekket asur
Gul Sitrongul, oliven, rødbrun, sort Det samme; flekket gull Sort, strålt gull
Klar, lys gul Himmelblå Blå smaragd Smaragd, flekket gull
Gul Blårød Grå Indigo, strålt fiolett
Blå Sølv Kald, blek blå Sølv, strålt himmelblå
Smaragdgrønn Himmelblå Tidlig vår-grønn Rosa, strålt vårgrønn
Skarlagen Rød Brilliant flamme Glødende rød
Rød oransje Dyp indigo Dyp, varm oliven Rik brun
Oransje Blek grålilla/lys fiolett Nytt lær-gul Rødlig grå
Rav Rødbrun Klar rødbrun Mørk grønnlig brun
Grønnlig gul Dyp blårød Grå Rødlig rav
Gullig grønn Skifergrå Grønngrå Plomme
Fiolett Blå Rik blårød Blå, strålt gul
Smaragdgrønn Blå Dyp blågrønn Blek grønn
Dyp blå Sjøgrønn Dyp oliven Perlemor
Grønnblå Dempet brun Meget mørk brun Indigo brun
Blå Gul Grønn Mørk blå
Indigo Sort Blåsort Mørk grå
Skarlagen Rød Veneziansk rød Rød, strålt asur eller smaragd
Fiolett Himmelblå Blålig, grålilla, lysfiolett Hvit, skjær blårød
Høyrød Brungul, flekket sølv Rosa brun Sten
Oransje Gul-gull Rik ravgul Ravgul, strålt rød
Oransje skarlagen Sinoberrød Skarlagen, flekket gull Sinober, flekket høyrød og smaragd 
Indigo Sort Blåsort Sort, strålt blå