detgyldnedaggry.com
 

Geomancisymbolenes betydning

ForsideArkivetLenkerKontakt

Fortuna Major

- Større lykke, hjelp, start, begynnelse.
God for vinning i alle ting hvor en har håp om å vinne -
 

Fortuna Minor

- Mindre lykke, hjelp, utgående.
God i enhver sak hvor man ønsker rask fremgang -
 

Populus

- Folk som samles.
Noenganger god, andre ganger dårlig; god med godt og ond med ondt -
 

Via

- Vei, reise.
Generelt skadelig for de øvrige figurers godhet, men bra for reiser på land og sjø -
 

Tristitia

- Sorg, forbannelse, kors.
Ond i nesten alle henseender -
 

Laetetia

- Glede, latter, helse, skjeggete.
God for glede, nå eller i fremtiden -
 

Puer

- En gutt, gul og skjeggløs.
Ond i de fleste henseender, unntatt når relatert til krig eller kjærlighet -
 

Puella

- En pike, vakker.
God i alle ting, særlig i ting relatert til kvinner -
 

Albus

- Hvit, lys, vakker.
God for vinning og for å begi seg inn på et sted eller i et foretak -
 

Rubeus

- Rød, rødlig. Fare.
Ond for alt som er godt, og god for alt som er ondt -
 

Conjunctio

- Ansamling, union.
God med godt, eller ond med ondt. Gjenfinning av ting tapt -
 

Carcer

- Et fengsel, bundet.
Generelt ond. Forsinkelser, bindinger, hindre, restriksjoner -
 

Caput Draconis

- Hjertets øvre terskel, inngående.
Kan både oppheve og forsterke både det gode og det onde. Men gir gode utsikter for vinning -
 

Cauda Draconis

- Den lavere terskel, utgående.
God med ondt, og ond med godt. Gunstig for tap, og for å slippe ut av en affære -
 

Amissio

- Tap, utenfra.
God for tap av substans og noenganger for kjærlighet, men svært dårlig for vinning -
 

Acquisitio

- Ervervelse, oppnåelse, indre erkjennelse.
Generelt god for overskudd og vinning -