detgyldnedaggry.com

Originale Golden Dawn templer

ForsideArkivetLenkerKontakt
1 Licht, Liebe und Leben 1808?

Frankfurt: «Fraulein Sprengel»

2 Hermanubis 1883? London: Hockley, Mackenzie, Woodford
3 Isis-Urania 1. mars 1888 London: Woodman, Westcott, Mathers
4 Osiris 8. okt 1888 Weston-super-Mare: B. Cox
5 Horus 10. okt 1888 Bradford: T.H. Pattinson
Amen-Ra 8. juni 1893 Edinburgh: J.W. Brodie-Innes
Ahathoor 3. des 1893 Paris: S.L. MacGregor Mathers

Merk.: Templer i kursiv er vel strengt tatt av tvilsom karakter. Men vi tar dem med, vi... Alle templer som opptrer i moderne GD-«FAQ»er på nettet: Oppgitt å være dannet (fortrinnsvis i USA) etter 1893; har etter vår mening intet med the Hermetic Order of the Golden Dawn å gjøre.