detgyldnedaggry.com

 

Himlens 12 hus

Forside
Arkivet
Lenker
Kontakt

Å sette opp et horoskop er papirarbeid. Utregninger og papirarbeid. Kalkuleringene gir grunnlag for å tegne en illustrasjon av stjernehimmelen for et bestemt tidspunkt, på et dertil egnet horoskopskjema. Dette skjemaet skal angi planetenes plassering, horoskopets hus og zodiakens plassering i horoskopet. For å få til dette trenger man tabeller. Efemerider og hustabeller. Efemeridene oppgir planetenes stilling i himmelkartet. Hustabellene sier hvor i hvilket stjernebilde husspissene befinner seg. Når dette er avklart kan tegningen av horoskopet begynne. Dersom illustrasjonen over er noenlunde tydelig kan  man se husinndelingen. Den litt kraftigere linjen som går nesten horisontalt gjennom horoskopet er ascendanten. Ascendanten er i første hus. Husene tegnes inn i retning mot klokken. Andre hus ligger følgelig til høyre for første hus. I alt tolv «kakestykker» som deler horoskopet opp i litt ulike store biter. Husene ble i Golden Dawn tolket med denne meningen:

1. hus: Liv, helse, spørreren, etc.
2. hus: Penger, eiendom, personlig verdi.
3. hus: Brødre, søstere, nyheter, korte reiser, etc.
4. hus: Far, ervervet eiendom, arv. Graven, tingenes ende.
5. hus: Barn, glede, festligheter, spekulasjon.
6. hus: Tjenere, sykdom, tanter og onkler, små dyr.
7. hus: Kjærlighet, ekteskap, mann eller kone. Partnerskap og forbindelser. Folkets (egne) fiender, lovsaker.
8. hus: Dødsfall, testamenter, legater; sorg.
9. hus: Lange reiser. Vitenskap, religion, kunst, visjoner og spådommer.
10. hus: Mor, ære og stand, yrke, autoritet, ansettelse, og verdslig posisjon generelt.
11. hus: Venner, håp og ønsker.
12. hus: Sorg, frykt, straff, hemmelige fiender, sykehus eller fengsler, usette farer, restriksjoner.

Se for øvrig artikkelen om astrologi generelt.