detgyldnedaggry.com

Kunnskapsleksjonene

Andre leksjon

   Forside
   Arkivet
   Lenker
   Kontakt

Alkymien lærer at det er tre prinsipper, nemlig:

Svovel

 

Kvikksølv  
Salt   

Metallene tilknyttet planetene er:

Bly

Gull

Tinn

Kobber

Jern

Kvikksølv


 

Sølv


 

I alkymistiske tekster kan man støte på termene som følger. Termene og deres betydning er:
SOL FILOSOFORUM - Det rene, levende, alkymistiske gullets ånd - hete og ilds foredlede essens.
LUNA FILOSOFORUM - Det rene, levende, alkymistiske sølvets ånd - hete og fuktighets foredlede essens.
DEN GRØNNE LØVE - Stammen og roten til metallenes radikale essens.
DEN SORTE DRAGE - Død, forråtnelse, forfall.
KONGEN - Rød - Det kabbalistiske Microprosopus. Tifaret - analog til gull og til solen.
DRONNINGEN - Hvit - Det kabbalistiske Microprosopus' brud. Malkah - analog til sølv og til månen.

Det hebraiske alfabet

Bokstav
Kraft
Verdi
Navn
Betydning
A
1
Alef
Okse
B, V
2
Bet
Hus
 G
Gimel 
 Kamel
 D
Dalet 
Dør 
 H
He 
Vindu 
V, O, U 
Vau 
Pinne/hank 
 Z
Zayin
 Sverd/våpen
 Ch
8
Chet 
Gjerde/innhegning 
 T
Tet 
Slange 
 I, Y, J
10 
Yod 
Hånd 
20 
Kaf 
Knyttneve 
  L 
30
Lamed 
Oksestav 
 M
40 
Mem 
Vann 
 N
50 
Nun 
Fisk 
 S
60 
Samek 
Støtte 
 A, Ng
70 
Ayin 
Øye 
 P, F
80 
Pe 
Munn 
Tz
90 
Tzaddi 
Fiskekrok 
Q
100 
Qof 
Øre/bakhode 
 R
200 
Resh 
Hode 
 S, Sh
300 
Shin 
Tann 
 T
400 
Tau 
Kors 

Hver hebraiske bokstav representerer et nummer og en betydning. Fem bokstaver har ulik form og også ulik numerisk verdi når skrevet i slutten av et ord. Disse kalles finaler. Av disse finaler er mem særegen ved å være den eneste rektangulære bokstaven. De andre fire - kaf, nun, peh, tzaddi - har lange haler som skal komme under linjen som vist (se tabell under). Noen ganger skrives en bokstav ekstra stort, for å markere at dens numeriske verdi er forhøyet; som at en svært stor alef har verdien 1000, en svært stor bet 2000, og så videre. Når man skal øve seg på å skrive hebraiske bokstaver gjør studenten klokt i å benytte et linjert ark. Husk også at disse bokstaver skrives fra høyre mot venstre. Ordenen lærer også at disse er hellige symboler og at de derfor skal skrives med omhu.

Tabell over bokstaver som endrer form når de forekommer i enden av et ord: Finaler

Bokstav
Kraft
Verdi
 Navn
K, Kh
500
Kaf
M
600
Mem
N
700
Nun
P, F
800
Pe
Tz
900
Tzaddi

Dagesh er en prikk eller punkt plassert i noen av de hebraiske bokstavene. Den endrer bokstavens lydverdi. I moderne hebraisk skrift representerer den en vokal. Dagesh er ikke i bruk hos oss. S.R.M.D fastslår at det er en senere oppfinnelse for å standardisere uttale.

De hebraiske kabbalister refererte de høyeste og mest abstrakte ideer til guddommelig utstrømning. Det er ti utstrømninger. Hver og en er en sefira, i flertall sefirot. Når arrangert på en bestemt måte, former de det som blir kalt Etz Chayim eller Livets Tre.

Etz Chaim eller Livets Tre

1 Keter K-T-R Krone

כתר

2 Chokmah Ch-K-M-H Visdom חכמה
3 Binah B-I-N-H Forståelse בינה
4 Chesed Ch-S-D Nåde חסד
5 Geburah G-B-U-R-H Strenghet גבורה
6 Tifaret T-P-A-R-T Skjønnhet תפארת
7 Netzach N-Tz-Ch Seier נצח
8 Hod H-O-D Ære הוד
9 Yesod Y-S-O-D Fundamentet יסוד
10 Malkut M-L-K-U-T Kongeriket מלכות

Pentagrammets lille rituale

I enkelte kretser er pentagrammet, eller femarmede stjerne, betraktet som et «ondt» eller demonisk symbol. Tvert om, med spissen opp representerer det åndeliggjøringen av menneskets elementale aspekter. Enkelte moderne1 grupper har bestemt seg for å snu pentagrammet, ikke med «onde» hensikter, men for å indikere at det er et forandringssymbol. Andre grupper, som faktisk er «onde» har lånt pentagrammet som sitt hederstegn. Dette har intet å gjøre med ordenens bruk av pentagrammet.

Pentagramritualet i bruk

Når du trekker pentagrammet; gjør det stort. Når du trekker det forvisende pentagram, strekk armen utover til midt ute for venstre lår. Sving så skrått opp til toppen rett over hodet. Fra der beveg armen ned til midt ute for høyre lår, så opp i høyde med venstre skulder, rett over mot trekkes høyre skulder og vend tilbake til startpunktet ved venstre lår. Det påkallende pentagram skal trekkes nøyaktig motsatt, ved å begynne på toppen og skrå ned til punktet utenfor venstre lår.

Jeg har ofte blitt bestyrtet når studenter som har besøkt meg ved enkelte anledninger, trekker bittesmå pentagrammer, omkring 15 centimeter høyt foran ansiktene sine.

Ordenen tilråder at pentagramritualet brukes som en form for bønn. Det påkallende pentagram om morgenen, og det forvisende pentagram om kvelden. Navnene som vil bli gitt etterpå bør uttales mens pusten vibrerer eller nynner det så mye som mulig. Prøv å føle at hele kroppen pulserer og sitrer mens vibrasjonsbølgen rettes mot kvadrantens ender.

Det sies at det forvisende pentagram kan benyttes som beskyttelse mot negative, psykiske tilstander i både deg selv og andre. Lag et mentalt bilde av din bekymring eller engstelse og formuler bildet foran deg. Projiser det bort fra deg med neofytens salutterende tegn, hindre dets tilbakekomst med stillhetens tegn. Forestill deg så formen i den østlige kvadrant foran deg, og utfør pentagrammets renselsesrituale for å ødelegge den. La så sinnets øye se den oppløse seg på utsiden av din flammering.

Videre kan det brukes som en øvelse i konsentrasjon. Sittende eller liggende i meditasjonsstilling, forestill deg selv stående, kledd i robe mens du holder en dolk. Projiser din bevissthet inn i dette mentale bilde av deg selv. Når du er der, gå øst. Føl deg der ved å berøre veggen; åpne øynene, trampe i gulvet, etc.
Start ritualet i denne form og beveg deg mentalt rundt i rommet mens du vibrerer ordene og forsøker å høre dem komme fra det mentale bildet. Avslutt ritualet i øst. Forsøk å kjenne etter hva ritualet har ført til, gå så tilbake og stå bak hodet på din fysiske kropp og la deg bli reabsorbert.

Hvordan utføre ritualet
Det påkallende pentagram

Ha en ståldolk eller kniv i høyre hånd, vendt øst:
Berør pannen og si: Atoh (du er).
Berør brystet og si: Malkut (kongeriket).
Berør høyre skulder og si; ve-Geburah (og makten).
Berør venstre skulder og si: ve-Gedulah (og æren).
Før hendene sammen ved brystets sentrum og si: le Olahm (for evig).
Hold dolken med spissen opp imellom dine hender og si: Amen (la det skje).

Ordet Amen betyr i tillegg enden, slutten. Det er blitt assosiert med Ammon den skjulte. Det er også et notarikon av tre hebraiske ord, Adonai Melekh Neh-eh-mon, som betyr den trofaste herre konge.

Vendt øst, lag et svært stort påkallende pentagram, som vist over. Når utført; støt dolkespissen til pentagrammets senter og vibrer det guddommelige navn YHVH (Yod, Heh, Vau, He), mens du forestiller deg at stemmen din bærer vibrasjonen til øst i Universet.

Hold kniven ut foran deg og flytt til syd. Trekk pentagram og vibrer det guddommelige navn Adonai.

Gå til vest, lag et stort pentagram igjen og vibrer Eheieh.

Flytt til nord med armen som holder dolken utstrakt. Lag et stort pentagram og vibrer Agla.

Vend tilbake til øst, og fullfør alltid din sirkel ved å bringe dolken til det første pentagrammets senter. Stå nå med armene utstrakt i korsets form og si:

Foran meg Rafael,
bak meg Gabriel,
til høyre Mikael,
til venstre Auriel.

Si så: Foran meg flammer pentagrammet.
Bak meg lyser den seksstrålte stjerne.

Utfør igjen det kabbalistiske kors som i begynnelsen.

For renselse blir det samme ritualet brukt med det forvisende pentagram.

Alkymistiske tilknytninger på Livets Tre

Keter

Kvikksølv

Metallisk rot

Chokmah

Salt

Bly

Binah

Svovel

Tinn

Chesed

Sølv

Sølv

Geburah

Gull

Gull

Tifaret

Jern

Jern

Netzach

Kobber

Hermafrodittisk messing

Hod

Tinn

Messing

Yesod

Bly

Kvikksølv

Malkut

Kvikksølv

Medicina


Filosoforum

Metallorum

Elementalenes fire ordener er:

Jords ånder Gnomer
Lufts ånder Sylfer
Vanns ånder Undiner
Ilds ånder Salamandere

Dette er de essensielle, åndelige vesener som kalles på for å prise Gud i Benedicite Omnia Opera. Kerubim er YHVHs levende krefter på det materielle plan, og de fire elementers presidenter. De opererer gjennom de faste eller kerubiske tegn i Zodiaken og er således symbolisert og tillagt:

Lufts kjerub Mennesket Vannmannen
Ilds kjerub Løve Løven
Jords kjerub Okse Tyren
Vanns kjerub Ørn Skorpionen

Tetragrammaton betyr det firfoldige navn (YHVH) og refererer til Guds ikke utalbare navn symbolisert ved Jehovah.

Renselsens vannfat refererer til Binahs Vann, den feminine kraft reflektert i skapelsens Vann.

Brennofringens alter for ofring av dyr symboliserer Qlipot eller onde demoner fra planet tilstøtende og under det materielle univers. Det peker på at våre lidenskaper bør ofres. (Dette betyr ganske enkelt at ens pasjoner skal være under kontroll av viljen, som påpekt i manuskriptet kalt Om sjelens renselse.)

Røkelsesalteret i tabernaklet var belagt med gull. Vårt er sort for å symbolisere vårt arbeid, som er å separere det filosofiske gull fra materiens sorte drage.

Qlipot er vesenene (noenganger omtalt som «onde») under Malkut, og de dødes skjell.

Qlipot på Livets Tre

Keter Taumiel De to motstridene krefter
Chokmah Gogiel Hindrerne
Binah Satariel Skjulerne
Chesed Agshekeloh Knuserne
Geburah Golohab Brennerne
Tifaret Tagiriron Bestriderne
Netzach Gharab Tzerek Dødens ravner
Hod Samael Guds løgner eller gift
Yesod Gamaliel De obskøne
Malkut Lilit Nattens og demonenes dronning

Treets alterdiagram

Alterdiagrammet viser de ti sefirot med forbindende stier, nummerert og navngitt, og slangen som snor seg omkring hver sti. Rundt hver sefira er skrevet navnet på guddommen, erkeengel og englekor. De 22 stier er bundet sammen av Visdommens slange. Den forener stiene, men berører ingen av sefirot, som er lenket sammen av det flammende sverd. Det flammende sverd er formet av Livets Tres naturlige orden. Det ligner et lynglimt.

Visdommens slange

De to søylene på hver side av alteret representerer:

Aktiv: Den hvite søylen i syd
   
  Maskulin
  Adam
  Lys og ilds pilar
  Høyre kjerub
  Metatron
   
Passiv: Den sorte søylen i nord
   
  Feminin
  Eva
  Skyens pilar
  Venstre kjerub
  Sandalphon

Kabbalaens fire verdener

Kabbalistene tenkte seg eksistens på fire plan mellom Gud og mennesket. Disse er:

ATZILUT, arketypisk - ren guddommelighet

אצילות

BRIAH, skapende - erkeenglisk בריאה
YETZIRAH, formativ - englisk יצירה
ASSIAH, handling - materielle verden עשיה

Assiah, materiens verden, mennesket, shell og demoner er delt i ti hus eller himler. Disse er:

Primum mobile, Rashit ha Gilgalim ראשית הגלגלים
Zodiaksfæren, Mazloth מזלות
Saturnsfæren, Shabbatai שבתאי
Jupitersfæren, Tzedek צדק
Marssfæren, Madim מדים
Solsfæren, Shemesh שמש
Venussfæren, Nogah נוגה
Merkursfæren, Kokab כוכב
Månesfæren, Levanah לבנה
Elementsfæren, Olam Yesodot עולם יסודות

Noen tarotkorrespondanser

Den tradisjonelle tarot består av en stokk med 78 kort satt sammen i fire suiter (symboler på de fire verdener omtalt ovenfor) med 14 kort i hver, sammen med 22 trumf eller Store Arkana, som forteller sjelens historie.
Hver suite består av ti nummererte kort (referert til de ti sefirot) som i moderne spillkort, men det er fire istedenfor tre honnører: Konge, dronning, ridder og pasje.

De fire suiter er:

Stokker som tilsvarer ruter
Begre som tilsvarer hjerter
Sverd som tilsvarer spar
Mynter som tilsvarer kløver.2

 


1Moderne i 1888-perspektiv.
2 Slik er det angitt i manuskriptet til Andre leksjon. Den vanlige tilknytningen i dag er at stokker tilsvarer kløver, mens mynter tilsvarer ruter. Ellers som over.